Mực nướng sa tế

Cóc non ngâm chua ngọt

Ốc bươu nhồi sả